Afdrukken

Privacyverklaring

Geschreven door Herman. Posted in HTB

 

Privacyverklaring

Ten Berge Fysio- en Manuele Therapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaringwillen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ten Berge Fysio- en Manuele Therapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

    uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 

   verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

   vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

    u bij uw aanmelding zullen vragen of u akkoord bent met deze Privacyverklaring

   passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

   geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit en in overleg met u nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

    Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Ten Berge Fysio  en Manuele Therapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website. 

Persoonsgegevens van patiënten worden door Ten Berge Fysio- en Manuele Therapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

   Administratieve doeleinden; 

   Facturatie; 

   Communicatie; 

 

Dossiervorming en facturatie 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Ten Berge Fysio- en Manuele Therapie de volgende gegevens van u: 

 

Voornaam  Achternaam 

Adres 

Telefoonnummer 

Postcode

Geboortedatum

Emailadres  

Uw persoonsgegevens worden door Ten Berge Fysio  en Manuele Therapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van minimaal 15 jaar na uw laatste behandeling. 

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Ten Berge Fysio  en Manuele Therapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

• Het factureren van de behandelingen bij u of bij uw verzekeraar

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vragen wij de volgende persoonsgegevens: 

   Voornaam; 

   Tussenvoegsel; 

  Achternaam; 

    E-mailadres. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Uw persoonsgegevens kunt u wijzigen, maar niet verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage of correctie sturen naar Herman ten Berge Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..Wanneer u gebruik maakt van e-mail kunnen wij u vragen om een identificatie verzoek.

Beveiliging 

Ten Berge Fysio-  en Manuele Therapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt doorlopend passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op. 

Ten Berge Fysio- en Manuele Therapie 

 

mei 2018 

Bankgegevens

IBAN : NL88RABO0314475478

BIC   : RABONL2U

Ten Berge Fysio- en Manuele Therapie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 20157183

Adresgegevens

Ten Berge Fysio- en Manuele Therapie
Poolsterstraat 8
4356 BT, Oostkapelle

 tel.       0118 583084                                                      mobiel 06-43006647

BIG nummer 9053113704

email   info@fysiotherapieoostkapelle.nl 

BELANGRIJK BERICKT: Fysiotherapie ten Berge maakt bij het aanbieden van haar diensten vanaf de website gebruik van cookies. Ik hecht waarde aan de bescherming van uw privacy. Informatie over bezoeken aan fysiotherapieoostkapelle.nl wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen. Via onze website worden cookies geplaatst van j4age voor het bijhouden van statistieken. Wij gebruiken de statistieken om te bekijken hoe bezoekers de website gebruiken.

I accepteer cookies van deze website.